?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 组织机构-上海大学机电工程与自动化学院
<xmp id="k9g6r"><tt id="k9g6r"></tt>

 • <th id="k9g6r"><address id="k9g6r"></address></th>
 •          
     

  学院领导        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  党委书记        

  于瀛洁     

  机自大楼607        

  66136026        

  yingjieyu@staff.shu.edu.cn        

  党委副书?/span>        

  林桦        

  机自大楼605        

  66136288        

  linhua@i.shu.edu.cn        

  党委副书?/span>        

  仇静?/span>        

  机自大楼605        

  66136288        

  qjinghao@i.shu.edu.cn        

  院长、党委副书记        

  费敏?/span>        

  机自大楼613        

  56382143        

  mrfei@staff.shu.edu.cn        

  副院?/span>        

  刘丽?/span>        

  机自大楼609        

  66136026        

  lancy@shu.edu.cn        

  副院?/span>        

  彭晨        

  机自大楼519        

  66136619        

  c.peng@shu.edu.cn        

  副院?/span>        

  吴智?/span>        

  机自大楼1113        

  66130832        

  zhizhengwu@shu.edu.cn        

  学院办公?/span>        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  院办主任        

  汪斌        

  机自大楼603        

  66136003
  56337148        

  wbinw12@shu.edu.cn        

  组织干事        

  谢姚        

  机自大楼603        

  66136003
  56337148        

  xieyao@shu.edu.cn        

  人事干事        

  赵刘?/span>        

  机自大楼603        

  66136003
  56337148        

  liulizhao@shu.edu.cn        

  科研秘书        

  肖平        

  机自大楼603        

  66136003
  56337148        

  xiaoping@shu.edu.cn        

  本科教学秘书        

  胡文?/span>        

  机自大楼601        

  66136159        

  wphu@staff.shu.edu.cn        

  本科教学秘书        

  孟曼        

  机自大楼601        

  66136159
  66695225        

  yingkongwuyu@126.com        

  本科教学秘书        

  戚梦?/span>        

  机自大楼601        

  66136159
  66695225        

  qi_mj@shu.edu.cn        

  研究生教学秘?/span>        

  邓红        

  机自大楼601        

  56332977        

  denghong@shu.edu.cn        

  研究生专职辅导员        

  王佳?/span>        

  机自大楼601        

  56332977        

  Wangjy860608@shu.edu.cn        

  研究生专职辅导员        

  马建?/span>        

  机自大楼601        

  56332977        

  lszx08800@126.com        

  研究生专职辅导员        

  许超?/span>        

  机自大楼601        

  56332977        

  xuchaoyan9@126.com        

  机械自动化工程系        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  党总支书记        

  赵其?/span>        

  机自大楼807        

  56331360        

  zqj@shu.edu.cn        

  党总支副书记(学工?/span>        

  黄辉        

  机自大楼807        

  66695857        

  huanghui@shu.edu.cn        

  系主任(代理?/span>        

  田应?/span>        

  机自大楼805        

  56331361        

  troytian@shu.edu.cn        

  系副主任(科研)        

  张泉        

  机自大楼803        

  56331389        

  lincolnquan@shu.edu.cn      

  系副主任(研究生教学?/span>        

  田应?/span>        

  机自大楼805        

  56331361        

  troytian@shu.edu.cn        

  系副主任(本科教学)        

  蔡红?/span>        

  机自大楼803        

  56331389        

  hxcai@staff.shu.edu.cn        

  系副主任(外事及国交?/span>        

  张在?/span>        

  机自大楼803        

  56331389        

  zaifangzhang@shu.edu.cn      

  组织人事干事        

  丁兴?/span>        

  机自大楼804        

  56331410        

  xnding@shu.edu.cn        

  综合事务主管        

  范志?/span>        

  机自大楼801        

  56331513-18        

  chris2813@shu.edu.cn        

  本科教学秘书        

  陈江?/span>        

  机自大楼801        

  66695072
  56331513-11        

  mzr@shu.edu.cn        

  研究生教学秘?/span>        

  战茜        

  机自大楼801        

  56331513-15        

  zhanqian@shu.edu.cn        

  科研秘书        

  徐靓        

  机自大楼801        

  56331513-16        

  liangxu@shu.edu.cn        

  精密机械工程?/span>        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  党总支书记        

  于瀛洁        

  机自大楼1007        

  66136026        

  yingjieyu@staff.shu.edu.cn        

  系主?/span>        

  刘树?/span>        

  机自大楼1009        

  66130823        

  lsl346@126.com        

  系党总支副书记(学工?/span>        

  金建?/span>        

  延长三教一?/span>        

  66695612        

  jinjianguo@staff.shu.edu.cn        

  系副主任(本科教学)        

  刘梅        

  机自大楼423        

  66130621        

  mliu@shu.edu.cn      

  系副主任(研究生教学?/span>        

  刘吉?/span>        

  机自大楼449        

  66130762        

  liujichenghit@163.com        

  系副主任(科研)        

  张震        

  机自大楼321        

  66130602        

  zhangzhen_ta@shu.edu.cn        

  系副主任(外事及国交?/span>        

  崔泽        

  机自大楼453        

  66130821        

  cuize0421@126.com        

  综合事务主管(兼?/span>        

  华晓?/span>        

  机自大楼453        

  66130821        

  huaxiaoqing@shu.edu.cn        

  人事干事、科研秘?/span>        

  俞晶?/span>        

  机自大楼1001        

  66136653        

  jingjing_yu@shu.edu.cn        

  组织干事        

  胡慧?/span>        

  机自大楼1027        

           

  huhuijuan@shu.edu.cn      

  本科教学秘书        

  何玲?/span>        

  机自大楼1001        

  66136653        

  lhhe@mail.shu.edu.cn        

  研究生教学秘?/span>        

  陆筠        

  机自大楼1001        

  56331180        

  jl@shu.edu.cn        

  自动化系        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  党总支书记        

  王灵        

  机自大楼723        

  66136637        

  wangling@shu.edu.cn        

  系主?/span>        

  马世?/span>        

  机自大楼705        

           

  swma@mail.shu.edu.cn        

  党总支副书记(学工?/span>        

  邵佩?/span>        

  机自大楼723        

  66136637        

  peilingshao@staff.shu.edu.cn        

  系副主任(科研)        

  苗中?/span>        

  机自大楼721        

           

  zhhmiao@shu.edu.cn        

  系副主任(本科教学)        

  顾申?/span>        

  机自大楼523        

           

  gushenshen@shu.edu.cn        

  系副主任(研究生教学?/span>        

  昝鹏        

  机自大楼525        

           

  zanpeng@shu.edu.cn        

  系副主任(外事)        

  杜大?/span>        

  机自大楼513        

           

  ddj@i.shu.edu.cn        

  综合事务主管        

  黄文?/span>        

  机自大楼701        

  66136635        

  hwb@shu.edu.cn        

  组织干事、科研秘?/span>        

  王智?/span>        

  机自大楼701        

  66136635        

  wangzhiyuan@shu.edu.cn        

  本科教学秘书        

  谢长?/span>        

  机自大楼701        

  66136635        

  xiecp@shu.edu.cn        

  研究生教学秘?/span>        

  李帅        

  机自大楼701        

  66136635        

  lishuaishu@shu.edu.cn        

  工程训练中心        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  党总支书记        

  林桦        

  机自大楼605        

  66136288        

  linhua@i.shu.edu.cn        

  中心主任        

  李明        

  HD?07        

  66133146        

  robotlib@shu.edu.cn      

  中心副主?/span>        

  张海?/span>        

  HD?09        

  66132943        

  haiguang_zhang@i.shu.edu.cn        

  中心副主?/span>        

  胡卫?/span>        

  HD?09        

  66132942        

  shhwd@shu.edu.cn        

  中心副书记、组织人事干?/span>        

  胡培?/span>        

  HD?11        

  66133142        

  hupeihong@shu.edu.cn        

  综合事务主管        

  韩琳?/span>        

  HD?06        

  66133024        

  hanlinnan@shu.edu.cn        

  本科教学秘书        

  宋晨?/span>        

  HD?11        

  66133021        

  songchenxia@shu.edu.cn        

  研究生教学、科研秘?/span>        

  何岚?/span>        

  HD?06        

  66133145        

  helanlanlinda@163.com        

  设备管理秘书        

  高海?/span>        

  HD?11        

  66133142        

  sughy@shu.edu.cn        

  无人艇工程研究院        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  研究院院?/span>        

  彭艳        

  10号楼515        

  66136505        

  pengyan@shu.edu.cn        

  科研主任        

  张丹        

  10号楼511        

  66136502        

  dan.zhang@shu.edu.cn        

  综合事务主管        

  谢燮        

  10号楼503        

  66136396        

  xiexie0520@shu.edu.cn        

  研究生教学秘?/span>        

  邵文?/span>        

  10号楼403        

  66136383        

  sophie_shao@staff.shu.edu.cn        

  本科教学秘书        

  高守?/span>        

  10号楼403        

  66136383        

  swgao@shu.edu.cn        

  新型显示中心        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  中心主任        

  李喜?/span>        

  电机楼一?/span>        

  56334478        

  lixifeng@shu.edu.cn        

  中心书记        

  杨连?/span>        

  平板楼二?/span>        

  56333362        

  yanglianqiao@i.shu.edu.cn        

  国际交流、本科教?/span>        

  陈果        

  平板楼二?/span>        

  56333362        

  chenguo333@163.com        

  基地、安全主?/span>        

  朱文?/span>        

  平板楼二?/span>        

  56334387        

  wqzhu@shu.edu.cn        

  设备管理        

  陈龙?/span>        

  平板楼二?/span>        

  56334402        

  llchen@i.shu.edu.cn        

  组织人事干事        

  林洋        

  电机?28        

  56334331        

  ylin@i.shu.edu.cn        

  研究生主?/span>        

  廖英?/span>        

  平板楼二?/span>        

  56333362        

  yjliao@shu.edu.cn        

  宣传、展?/span>        

  任春?/span>        

  机自大楼551?/span>        

  66130933        

  rcm@shu.edu.cn        

  微电子研究与开发中?/span>        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  中心主任        

  冉峰        

  机自大楼555?/span>        

           

  ranfeng@shu.edu.cn        

  中心书记、副主任        

  严利?/span>        

  机自大楼555?/span>        

  66130933        

  yanlm@shu.edu.cn        

  综合事务主管、设备管理秘?/span>        

  任春?/span>        

  机自大楼551?/span>        

  66130933        

  rcm@shu.edu.cn        

  组织人事干事、科研秘?/span>        

  李娇        

  机自大楼551?/span>        

  66130933        

  lijiaoshu@shu.edu.cn        

  研究生教学秘?/span>        

  贺琼        

  机自大楼551?/span>        

  66130933        

  heqiongzh@shu.edu.cn        

  中瑞中心        

  职务        

  姓名        

  办公?/span>        

  办公电话        

  Email        

  中心主任        

  刘建?/span>        

  嘉定化学?03        

  69982367        

  johanliu@shu.edu.cn        

           

  ?/span>?/span>        

  嘉定化学?11        

  69982379        

  yzhang@shu.edu.cn        

           

  单丽?/span>        

  嘉定化学?05        

  69982593        

  shanlili@shu.edu.cn        

           

  路秀?/span>        

  嘉定化学?09        

  69982589        

  xzlu@staff.shu.edu.cn        

           

  张勇        

  嘉定化学?07        

  69982591        

  yongz@shu.edu.cn        

  实验?/span>        

  张晓?/span>        

  嘉定化学?17        

  69982595        

  zhangxx0914@shu.edu.cn        

     

   

  版权所?© 上海大学   沪ICP?9014157   沪公网安?1009102000049?/span>  地址:上海市宝山区上大路99?nbsp;  邮编?00444   电话查询  
  技术支持:
  上海大学信息化工作办公室   联系我们   

  11ѡ忪